Családi pótlék és utalása

Az állam havi rendszerességgel anyagi segítséget ad a gyermekek felneveléséhez, iskoláztatásával járó kiadásokhoz családi pótlék keretében.

Néhány évvel ezelőtt a családi pótlék elnevezést ketté szedték, ami után a nevelési ellátás vagy az iskoláztatási támogatás testesíti meg a családi pótlék (csp) fogalmát:
attól függően jár a családi pótlék ilyen vagy amolyan fajtája, hogy a gyerek elérte-e már a tankötelezettségi kort, vagy sem.

A családi pótlék nem közömbös juttatás a gyereket nevelők számára, tehát nem közömbös mikor érkezik. Az tranzakció időpontja nem feltétlenül egyezik meg a bankszámlán történő könyveléssel. Bankszámlára kérve 1-2 nap, míg a postai kézbesítésnél 4-6 nap múltán lesz kézzel fogható a kiutalt családi pótlék pénzösszege.

A vásárlóCsapat weboldalán segítségként publikáljuk az egyes hónapokban remélhető utalási dátumokat.

A családi pótlék alanyi jogon jár ugyan, de feltételei vannak:
Az átalakított családi pótlékból származtatott iskoláztatási támogatás azt jelenti, hogy ha a gyerek már tanköteles és iskolában tanul, akkor a szülő csak abban az esetben kapja meg ezt az összeget ha a gyerek nem hiányzik 50 tanóránál többet igazolás nélkül. Amennyiben a kisgyermek még óvodás korú, abban az esetben nem hiányozhat igazolás nélkül az óvodából 20 napnál többet, különben a nevelési ellátás címszóval futó családi pótlék utalása felfüggesztésre kerülhet.

Az érettségit követően nem jár már családi pótlék a gyerek után. A juttatás ugyanis csupán az iskolai tanév végéig, azaz június utolsó napjáig jár. A jogszabály értelmében ugyanis a családi pótlék (azaz iskolásnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség komplett időtartamára jár, illetve addig, míg a gyerek közoktatási intézményben tanul, de maximum annak a tanévnek a végéig}, amikoris betölti a 20. - különleges nevelési igényű gyerek esetén a 23. - életévét.

Forrás: vasarlocsapat.hu, 2021-01-27 15:18